Factor 5

Factor 5 is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met moeilijke en meervoudige problematiek. Het kan dan gaan om gedragsproblematiek, psychische problematiek en ook lichamelijke problematiek. Door korte lijnen en snelle interventies zorgt Factor 5 ervoor dat hulpvragers direct worden geholpen wanneer dat nodig is. Hun begeleiding richt zich op het stabiel en gezond krijgen van de vijf leefgebieden – psychisch functioneren en welzijn, sociale relatie en maatschappelijke participatie, lichamelijk functioneren en welzijn, wonen en leefomgeving en ontwikkelingsperspectief.

Factor 5 helpt mensen die door omstandigheden (gedeeltelijk) buiten de maatschappij staan weer op hun eigen niveau mee te draaien in de maatschappij. Door de begeleiding in te zetten volgens het principe van de vijf leefgebieden ontstaat er een systeemaanpak. Hierdoor wordt niet alleen de hulpvrager geholpen, maar ook zijn omgeving.
De begeleiding die Factor 5 biedt kan zowel individueel als groepsgericht zijn en wordt gegeven door hooggekwalificeerde professionals.

Diensten

 • Ambulante begeleiding/thuisbegeleiding
 • Begeleid wonen
 • Begeleiding bij financiën, zelfredzaamheid, schoolverzuim
 • Begeleiding bij gezondheidsproblemen
 • Begeleiding bij multiproblematiek, pedagogische problematiek, psychiatrische/psychische problematiek, sociale problematiek, verslavingsproblematiek
 • Begeleiding kinderen
 • Begeleiding naar zelfstandig wonen, kamertraining
 • Beschermd wonen
 • Dagbesteding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Gezinsbegeleiding
 • Groepsbegeleiding
 • Jeugdbegeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining

Contact opnemen met deze zorgverlener