Factor 5

Factor 5 is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met meervoudige complexe problematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek en/of persoonlijkheidsproblematiek. Factor 5 wordt vaak ingezet wanneer begeleiding vanuit een voorliggende voorziening onvoldoende toereikend is. Door korte lijnen en snelle interventies zorgt Factor 5 ervoor dat hulpvragers direct worden geholpen.

Het begeleidingsaanbod van Factor 5 bestaat uit 24-uursbegeleiding vanuit woonlocaties (beschermd wonen), dagbesteding en ambulante individuele begeleiding. Door dit aanbod kan er intern een volledig traject worden aangeboden. Hun begeleiding richt zich op het stabiel en gezond krijgen van de vijf leefgebieden: (1) psychisch functioneren en welzijn, (2) sociale relaties en maatschappelijke participatie, (3) lichamelijk functioneren en welzijn, (4) wonen en leefomgeving en (5) ontwikkelingsperspectief.

Diensten

 • Ambulante begeleiding bij inburgering en integratie 18+
 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden