Pento Audiologisch Centrum Friesland

Pento begeleidt, onderzoekt en adviseert mensen die problemen hebben op het gebied van taal, spraak en/of gehoor. Dat doet Pento vanuit verschillende locaties in Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Tot het expertisegebied van Pento behoren dyslexie, dyscalculie maar ook duizeligheidsklachten.
Bij Pento vindt er altijd een uitgebreide diagnostiek plaats. Deskundige medewerkers leveren een breed pakket aan diensten – van onderzoek tot revalidatie of vroeg-behandeling. Pento gaat ver om cliënten van dienst te zijn. Waar nodig wordt er samengewerkt met andere zorginstanties.

Pento Audiologisch Centrum Friesland, onderdeel van Pento, levert gekwalificeerde dyslexiezorg en richt zich met name op de behandeling en begeleiding van kinderen met dyslexie. De begeleiding rust op drie pijlers: bewustwording en sociaal-emotionele ontwikkeling, het leren lezen en/of spellen en mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs. Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen Pento Audiologisch Centrum en een aantal praktijken in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Diensten

  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
  • Individuele begeleiding kinderen (niet ambulant)
  • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden