Derman Thuiszorg Gelderland

Derman Thuiszorg Gelderland is een jonge organisatie die zich onderscheidt door het leveren van multiculturele (thuis)zorg. Een instelling die zich verantwoordelijk voelt voor professionele zorgverlening aan hulpbehoevende autochtonen en allochtonen. Derman Thuiszorg bedient cliënt van diverse komaf, waaronder Turken, Nederlanders, Marokkanen, Iraniërs en Pakistani. Hun expertise ligt bij cliënten met islamitische normen en waarden en bij ouderen met dementie.

Dagelijks ondersteunt Derman vele cliënten door middel van verpleging en verzorging, ambulante begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Zij helpen hun cliënten om weer volop in het leven te staan en zorgen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Derman biedt dagbesteding voor allochtone ouderen in hun eigen taal. Het doel van deze voorziening is om de ouderen te stimuleren tot bewuster en actiever leven en om eenzaamheid en sociaal isolement tegen te gaan.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Dagbesteding volwassenen
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)
  • Volledig pakket thuis (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden