De Praktijk van Femke

De Praktijk van Femke is van professional Femke ten Hagen. Femke is kindbehartiger en is er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie. Om te luisteren naar hun stem. Dit doet zij het liefst zo vroeg mogelijk, zodat zij hun stem kan vertalen en borgen richting ouders, verzorgers, overige betrokkenen en indien nodig het juridisch speelveld. Femke treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding.

Femke biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is, een vertrouwenspersoon. Dit is de rol van de Kindbehartiger. Zo heeft Femke ervaring in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces. Daarnaast geeft Femke advies over het opstellen van ouderschapsplannen, doet zij contacthersteltrajecten en eventueel omgangsbegeleiding. Femke zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

Naast Kindbehartiger is Femke ook SCHIP behandelaar (voor ouders), KIES coach (groepsverband, maar kan ook individueel) en Mattenspel begeleider, Op de Kaart begeleider en trainer Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden. Ook is zij Regiocoördinator Kindbehartiger in Oost-Nederland.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Groepsbegeleiding jongeren (op locatie)
  • Groepsbegeleiding kinderen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden