Community Support

Community Support is de naam van een organisatie maar ook van een methode waarmee deze organisatie al vele jaren werkt. Kern van de methode is dat ieder mens, ongeacht de problematiek, deel uitmaakt van de samenleving en dat deze samenleving ingezet kan worden om die persoon te ondersteunen. Professionele hulpverlening wordt als aanvulling op het eigen netwerk ingezet. Community Support stelt zich ten doel dat cliënten weer hun eigen kracht ervaren, de regie over hun leven terugkrijgen en zich opgewassen voelen tegen de problemen van alledag.

Community Support biedt deze begeleiding aan jongeren met problemen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, met niet aangeboren hersenletsel, met een psychiatrische stoornis, mensen die keer op keer met de politie in aanraking komen, aan ouderen met een beperking en gezinnen met ernstige opvoedproblemen.
Community Support is tevens een kenniscentrum voor professionele zorgverleners.

Diensten

  • Ambulante begeleiding / thuisbegeleiding
  • Begeleiding bij: werk, zelfredzaamheid, zelfstandig wonen, schoolverzuim, multiproblematiek, pedagogische problematiek, psychiatrische problematiek, psychische problematiek, psychosociale problematiek, sociale problematiek
  • Begeleiding kinderen
  • Gezinsbegeleiding / opvoedondersteuning
  • Individuele begeleiding
  • Jeugdbegeleiding
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Woonbegeleiding
  • Weekendbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden