Community Support

Community Support is de naam van een organisatie maar ook van een methode waarmee deze organisatie al vele jaren werkt. Kern van de methode is dat ieder mens, ongeacht de problematiek, deel uitmaakt van de samenleving en dat deze samenleving ingezet kan worden om die persoon te ondersteunen. Professionele hulpverlening wordt als aanvulling op het eigen netwerk ingezet. Community Support stelt zich ten doel dat cliënten weer hun eigen kracht ervaren, de regie over hun leven terugkrijgen en zich opgewassen voelen tegen de problemen van alledag.

De ondersteuning vindt plaats bij de hulpvrager thuis of in een zelf gekozen omgeving. Community Support werkt transparant en doet niets buiten de hulpvrager om. Om die reden heeft de hulpvrager toegang tot zijn eigen klantvolgsysteem. Dit volgsysteem is een hulpmiddel om de eigen regie en betrokkenheid zo groot mogelijk te maken. Ook werkt Community Support altijd samen met de hulpvrager en zijn omgeving, zodat er gezocht naar een duurzame verbetering van de situatie. De insteek is dat de professional (waar kan) tijdelijk in beeld is om samen met de hulpvrager en betrokken netwerk te werken naar eigen overbodigheid.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden