Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen (CHOG)

CHOG (Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen) helpt hulpvragers met levensbeheersende problemen het leven op orde te krijgen en te houden. De zorgprofessionals van CHOG zijn christen. Daardoor kan naast de professionele maatschappelijke zorg ook professionele identiteitsgebonden zorg worden geboden. Altijd passend bij wat de hulpvrager wenst.

CHOG is sterk in het begeleiden van hulpvragers met meervoudige complexe problematiek, zoals bij combinaties van een licht verstandelijke beperking, psychosociale problematiek en verslavingsproblematiek.

Bij CHOG vinden ze het heel belangrijk dat hulpvragers zoveel mogelijk zelf de regie en zeggenschap hebben over hun eigen leven. Ze worden daarom gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen en actief te werken aan hun eigen toekomst. Ze kunnen daarbij rekenen op hulp en vertrouwen van de deskundige en betrokken professionals van CHOG.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Beschermd wonen volwassenen
  • Dagbesteding volwassenen
  • Forensische nazorg volwassenen (ambulant)
  • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
  • Kortdurend verblijf volwassenen
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden