BuitenVilla DOEN!

BuitenVilla DOEN! biedt zorg aan jeugdigen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, FAS(D) of met hechtingsproblematiek. BuitenVilla DOEN! vindt dat jeugdigen in hun eigen vertrouwde omgeving horen op te groeien, maar soms gaat dat niet zo makkelijk als je zou willen. Dan kan BuitenVilla DOEN! helpen. In de logeeropvang wordt een veilige tijdelijke woonomgeving geboden waar wordt gewerkt aan de praktische zelfredzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen.

Ook bieden ze begeleiding aan de ouders/verzorgenden wanneer opvoeden even niet zo gemakkelijk gaat. Dit doet BuitenVilla DOEN! aan huis in de vorm van praktische pedagogische gezinsbegeleiding, waardoor de ouders weer meer in hun kracht komen.

Als jeugdcoach willen ze naast de jongere gaan staan en gezamenlijk in kaart brengen waar hij of zij heen wil en wat er nodig is om dat doel te kunnen bereiken.
Ook werken ze in hun coachingspraktijk met paarden. Paardencoaching blijkt namelijk een mooie methode om te werken aan meer zelfvertrouwen, te leren ontspannen of een traumatische ervaring een plek te geven.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jeugd en kinderen
 • Dagbesteding jeugd en kinderen
 • Gezinsbegeleiding
 • Groepsbegeleiding kinderen en jeugd
 • Individuele begeleiding kinderen en jeugd
 • Logeeropvang kinderen en jeugd
 • Opvoedondersteuning
 • Ouderbegeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining kinderen en jeugd
 • Thuisbegeleiding kinderen en jeugd
 • Weekendbegeleiding kinderen en jeugd

Contact opnemen met deze zorgverlener