BuitenVilla DOEN!

BuitenVilla DOEN! biedt zorg aan jeugdigen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, FAS(D) of met hechtingsproblematiek. Het uitgangspunt is dat jeugdigen opgroeien in hun eigen vertrouwde omgeving. Maar soms gaat dat niet zo makkelijk als je zou willen. Dan kan BuitenVilla DOEN! helpen.
In de logeeropvang wordt een veilige tijdelijke woonomgeving geboden waar ze vooral werken aan de praktische zelfredzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt.

Ook bieden ze begeleiding aan de ouders/verzorgenden wanneer opvoeden even niet zo gemakkelijk gaat. Dit doet BuitenVilla DOEN! aan huis in de vorm van praktische pedagogische gezinsbegeleiding, waardoor de ouders weer meer in hun kracht komen.

Als jeugdcoach willen ze naast de jongere gaan staan en gezamenlijk in kaart brengen waar hij of zij heen wil en wat er nodig is om dat doel te kunnen bereiken.
Ook werken ze in hun coachingspraktijk met paarden. Paardencoaching blijkt namelijk een mooie methode om te werken aan meer zelfvertrouwen, te leren ontspannen of een traumatische ervaring een plek te geven.

Diensten

 • Ambulante begeleiding / thuisbegeleiding
 • Begeleid wonen
 • Begeleiding bij: financiën, zelfredzaamheid, zelfstandig wonen, pedagogische problematiek, sociale problematiek,
 • Begeleiding kinderen
 • Dagbesteding jeugd en kinderen
 • Gezinsbegeleiding
 • Groepsbegeleiding jeugd
 • Individuele begeleiding
 • Jeugdbegeleiding
 • Woonbegeleiding
 • Weekendbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener