Buddyservice van Ham

Buddyservice van Ham is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met Alzheimer en andere vormen van dementie. Er wordt persoonlijke begeleiding geboden bij alledaagse activiteiten door een vast en vertrouwd gezicht. Door samen boodschappen te doen, samen te koken of gewoon te wandelen blijven de dagelijkse routine en structuur in stand. Dat geeft rust en duidelijkheid voor de cliënt en de vaste mantelzorger kan zo een deel van de taken en verantwoordelijkheden uit handen geven. Buddyservice van Ham zorgt er op deze manier voor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Claudia van Ham is de drijvende kracht achter Buddyservice van Ham en is gediplomeerd verpleegkundige en ouderencoach. Zij benadert cliënten op respectvolle en menselijke wijze en weet welke thema’s aan de orde komen bij ouder worden en dementie, bijvoorbeeld verlies van autonomie, eenzaamheid, mantelzorg en verlies en rouw.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Respijtzorg

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden