Boarnsterhim State (Valuas Groep)

Boarnsterhim State biedt aan zorgbehoevende ouderen een (tijdelijk) thuis met hoogwaardige zorg en service. Bij de inrichting van de zorg en de wijze waarop in Boarnsterhim State de bewoners worden bediend, staat het individu centraal. Het uitgangspunt hierbij is dat een bewoner zoveel mogelijk het leven moet kunnen leiden als hij of zij gewend is.

Naast de mogelijkheid voor vaste bewoning biedt Boarnsterhim State ook diverse mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (zorghotel). Ouderen kunnen er terecht voor een korte of langere logeerperiode, bijvoorbeeld om te herstellen van een ziekenhuisopname, om bij te komen van een moeilijke thuissituatie of om mantelzorgers te ontlasten. Het kan gaan om spoedopvang of geplande opvang.

Boarnsterhim State biedt op haar locatie tevens palliatieve (terminale) zorg voor ouderen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg en begeleiding vindt plaats onder de regie van de palliatief verpleegkundige in samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde.

Ouderen kunnen bij Boarnsterhim State ook terecht voor dagverzorging. Dagverzorging is een vorm van dagbesteding en een vorm van verblijf overdag met zorg.

Locatie
Boarnsterhim State is centraal gelegen in het hart van Friesland in de gemeente Boarnsterhim, net buiten het dorp Aldeboarn. De State is een zeer stijlvolle (tijdelijke) woonlocatie met een grote tuin, een moestuin, een weiland met schapen, verschillende terrassen en een prachtig uitzicht op landerijen.

Boarnsterhim State is onderdeel van de Valuas Zorggroep.

Diensten

  • Dagverzorging ouderen (op locatie)
  • Hospice
  • Respijtzorg
  • Woon-zorgvoorziening 18+ (permanent)
  • Woon-zorgvoorziening 18+ (tijdelijk)
  • Zorghotel 18+

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden