Baas Zorg

Baas Zorg levert hulp bij het, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishouden ook meer gespecialiseerde zorgsoorten als palliatieve zorg, ketenzorg dementie en onplanbare zorg.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Casemanagement dementie
  • Hoogcomplexe thuiszorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
  • Hoogcomplexe wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
  • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
  • Palliatieve thuiszorg 18+
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Terminale thuiszorg 18+
  • Volledig pakket thuis (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden