AndersOm Thuisbegeleiding B.V.

AndersOm Thuisbegeleiding is gespecialiseerd in het begeleiden van gezinssystemen waar er sprake is van verstandelijke beperkingen en/of psychiatrische problematiek. Door praktische begeleiding aan huis worden cliënten naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid geholpen.

Andersom Thuisbegeleiding werkt met korte lijnen, is laagdrempelig, resultaatgericht en betrokken. De zorg wordt samen met de cliënt ingevuld en geëvalueerd, de cliënt blijft zelf de regie houden. Ook in de moeilijkste zorgsituaties wordt er gezocht naar creatieve oplossingen: men geeft zelden op!

Diensten

  • Ambulante begeleiding / thuisbegeleiding
  • Begeleiding bij: financiën, werk, zelfredzaamheid, schoolverzuim, gezondheidsproblemen, inburgering en integratie, multiproblematiek, pedagogische problematiek, psychiatrische/psychische problematiek, (psycho-)sociale problematiek, verslavingsproblematiek
  • Begeleiding naar zelfstandig wonen
  • Begeleiding kinderen
  • Gezinsbegeleiding / opvoedondersteuning
  • Individuele begeleiding
  • Interculturele hulpverlening
  • Jeugdbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener