Ambulante Hulpverlening Groningen

Ambulante Hulpverlening Groningen (AHG) staat voor eigen kracht. Daarbij proberen ze altijd het hoogst haalbare te bereiken met een kind, jongere of volwassene. De begeleiding wordt op vraag ingezet om de competenties te vergroten. Wanneer er weer draagkracht is, en de cliënt weer op eigen kracht verder kan, hebben de cliënten weer een toekomstvisie en geven wij onze cliënten de ruimte om door te ontwikkelen. Ambulante Hulpverlening Groningen biedt de begeleiding die wordt gevraagd door het kind, jongere of volwassene. Samen, met de flexibiliteit van de hulpverlener, stemmen wij de begeleiding af en stimuleren we de persoonlijke ontwikkelingen. AHG heeft geen wachtlijsten. AHG heeft haar eigen gedragswetenschapper en HKZ-certificaat.

Alle medewerkers werken vanuit de presentietheorie: dit betekent o.a. dat ze makkelijk bereikbaar zijn en aansluiten bij het kind of het systeem. Ze maken gebruik van passende methodieken zoals de ‘Geef me de vijf’-methodiek. In de gemeente Westerkwartier biedt AHG momenteel groepsbegeleiding in de vorm van ‘autisport’-groepsbegeleiding. Jeugdigen met ASS werken doelgericht aan meerdere vaardigheden, zoals weerbaarheid, socialiseren, omgaan met emoties en omgaan met emoties van je omgeving.

Medewerkers van AHG zijn gespecialiseerd in: het herstellen/continueren van schoolgang en de begeleiding van jongeren met ASS. Ook is er ruime kennis van ambulante spoedhulpverlening (ASH). Daar waar sprake is van een escalatie, maar het uitzetten van de lijnen naar spoedhulpverlening (nog) te vroeg is, biedt AHG hierin een tussenstap om een crisis af te wenden. AHG werkt zowel in het vrijwillige als gedwongen kader binnen de Jeugdzorg. Daarnaast biedt AHG (ambulante) WMO-begeleiding.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Groepsbegeleiding kinderen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden