Allerzorg

Als er zorg thuis nodig is, dan kun je rekenen op de deskundige zorgverleners van Allerzorg. Door heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om thuis zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kindzorg, wondzorg  en dermatologie, palliatief terminale zorg, verpleegtechnische zorg en begeleiding. Van jong tot oud, bij elke zorgvraag, wens of persoonlijke situatie; Allerzorg staat voor je klaar!

Mensen die kiezen voor Allerzorg, kiezen voor professionele zorg met persoonlijke aandacht. Allerzorg werkt met kleine en flexibele teams zodat de zorg snel opgestart kan worden.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Hoogcomplexe thuiszorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
 • Hoogcomplexe wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
 • Intensieve (terminale) kindzorg (0-17 jaar)
 • Intensieve (terminale) thuiszorg 18+
 • Kinderpalliatieve zorg (0-17 jaar)
 • Kinderthuiszorg (routezorg, 0-17 jaar)
 • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
 • Palliatief terminale thuiszorg 18+
 • Palliatieve thuiszorg 18+
 • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
 • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)
 • Vakantiezorg 18+ (tijdelijke periode verzorging en verpleging)
 • Verpleging en verzorging thuis
 • Volledig pakket thuis (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden