Allerzorg

Als er zorg thuis nodig is, dan kun je rekenen op de deskundige zorgverleners van Allerzorg. Door heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om thuis zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kindzorg, wondzorg  en dermatologie, palliatief terminale zorg, verpleegtechnische zorg en begeleiding. Van jong tot oud, bij elke zorgvraag, wens of persoonlijke situatie; Allerzorg staat voor je klaar!

Mensen die kiezen voor Allerzorg, kiezen voor professionele zorg met persoonlijke aandacht. Allerzorg werkt met kleine en flexibele teams zodat de zorg snel opgestart kan worden.

Diensten

 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Gezinsbegeleiding
 • Hoogcomplexe thuiszorg
 • Kinderpalliatieve zorg (0-17 jaar)
 • Kinderthuiszorg (routezorg, 0-17 jaar)
 • Intensieve kindzorg (0-17 jaar)
 • Palliatieve thuiszorg volwassenen
 • Intensieve (terminale) thuiszorg volwassenen
 • Langdurige intensieve thuiszorg volwassenen (Wlz)
 • Persoonlijke verzorging volwassenen (routezorg)
 • Thuiszorg volwassenen (routezorg)
 • Vakantiezorg volwassenen (tijdelijke periode)
 • Complexe wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
 • Volledig pakket thuis (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden