Alie Wanders Individuele Zorg/hulpverlener

Samen met een team van zzp’ers levert Alie Wanders thuiszorg in de palliatieve/terminale zorg, 24-uurs zorg, begeleiding , persoonlijke verzorging en verpleging met als doel is om de cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Zoekt u hulp bij de verpleging/verzorging of begeleiding van uw zieke partner, kind of ouder. Of bent u chronisch ziek en zoekt u een verzorgende I.G er die het verzorgende team komt versterken?

Dan kan Alie Wanders Individuele Zorg iets voor u betekenen. Alie Wanders Individuele Zorg komt bij u thuis om verpleging/verzorging in eigen woonomgeving te verlenen. Indien nodig wordt er hulp geboden bij het organiseren van allerlei praktische zaken in het dagelijkse leven zoals boodschappen doen of het helpen bij het invullen van formulieren. Tevens kan er meegedacht worden als er vragen zijn over gezondheid of ziektes en desgevraagd kan contact met de huisarts worden onderhouden.

Diensten

 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
 • Begeleid wonen jongvolwassenen (op jullie eigen locatie)
 • Beschermd wonen 18+ (op jullie eigen locatie)
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Hoogcomplexe thuiszorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
 • Hoogcomplexe wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Intensieve thuiszorg 18+
 • Kortdurend verblijf volwassenen (op jullie eigen locatie)
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
 • Logeeropvang jongeren (op jullie eigen locatie)
 • Palliatieve thuiszorg 18+
 • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
 • Respijtzorg (op jullie eigen locatie)
 • Terminale thuiszorg 18+
 • Terminale thuiszorg kinderen en jongeren (0 - 18 jaar)
 • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)
 • Vakantiezorg 18+ (tijdelijke periode verzorging en verpleging)
 • Volledig pakket thuis (Wlz)
 • Woonbegeleiding volwassenen (ambulant)
 • Ziekenhuisverplaatste zorg

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden