Aignwies

Aignwies helpt iedereen met een zorgvraag, van jong tot oud, in de vorm van dagbesteding. Mensen die vereenzamen thuis, ouderen die een zinvolle dagbesteding zoeken, mantelzorgers die graag een beetje ontlast willen worden, mensen met een rugzakje die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, mensen die vanwege fysieke klachten niet kunnen werken maar overdag graag wel wat willen doen: Aignwies is er voor hen allemaal!

Aignwies helpt om het gevoel van eigenwaarde te vergroten, biedt gezelligheid op de dagbesteding, vergroot het netwerk door socialisatie, geeft een luisterend oor en helpt hulpvragers bij het bereiken van hun doelen. Dit doet Aignwies in kleine groepen met zoveel mogelijk vaste begeleiders, zodat er zorg en aandacht is voor iedereen. Aignwies is laagdrempelig, toegankelijk, aignwies (eigenwijs) en respectvol naar alle cliënten en medewerkers. Ze zijn kleinschalig en willen dat ook graag blijven.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Dagbesteding kinderen, jeugd en volwassenen
  • Thuisbegeleiding volwassenen
  • Weekendbegeleiding kinderen en jeugd

Contact opnemen met deze zorgverlener