100% Zorg

100% Zorg biedt ambulante begeleiding aan cliënten met een psychiatrische beperking, psychosociale problematiek en verslavingsproblematiek. Ze zijn gespecialiseerd in de begeleiding van de ouder wordende cliënt, waarbij ze ook persoonlijke verzorging kunnen bieden en sommige vormen van verpleegkundige zorg. Met name bij ouderen kan dit uitkomst bieden; er hoeven dan geen hulp- en zorgverleners van verschillende zorgorganisaties ingeschakeld te worden.

De begeleiding en zorg van 100% Zorg is erop gericht om cliënten op alle leefgebieden optimaal te ondersteunen. De leefgebieden bestaan uit huisvesting, financiën, praktisch functioneren, zingeving, sociaal functioneren, lichamelijk functioneren en psychisch functioneren.
Door de hulp en ondersteuning bevordert 100% Zorg de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het doel van hen is om zichzelf als hulpverleners zo overbodig mogelijk te maken. Het is hun missie om cliënten hun eigen kracht te laten (her)vinden, de situatie te stabiliseren en hen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Oplossingsgericht én resultaatgericht werken en denken zijn hierbij belangrijke begrippen.
De eigen regie en de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager vindt 100% Zorg van groot belang. De hulpvraag van de zorgvrager is dan ook het uitgangspunt van de begeleiding die ingezet wordt.

Diensten

  • Ambulante begeleiding/thuisbegeleiding volwassenen
  • Persoonlijke verzorging
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener