Wanneer kun je lid worden?

Theoretisch gezien kun je als zzp’er lid worden van Coöperatie Dichtbij als je een verzorgende-IG of verpleegkundige bent en jij je zaken als zelfstandig ondernemer goed op orde hebt. Wij vinden het echter net zo belangrijk dat je passie en hart voor de zorg hebt en een coöperatieve instelling.

Onze verwachtingen

Wij verwachten van onze zzp-leden dat zij cliëntgericht werken, deskundig en bekwaam zijn in hun vakgebied en dat zij zich regelmatig bijscholen. Wat wij ook erg belangrijk vinden is dat zij zich op de juiste manier weten in te voegen in de thuissituatie en omgeving van de cliënt, en dat je beschikt over een teamgerichte houding, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Naast deskundigheid vragen wij ook een stuk betrokkenheid. Betrokkenheid bij de cliënt en diens omgeving, maar ook betrokkenheid bij de coöperatie. Deze is immers van ons samen, en dit vraagt om een gezamenlijke inspanning. Dit betekent bijvoorbeeld dat we verwachten dat je als zzp-lid aanwezig bent bij de ALV, gebruikmaakt van je stemrecht, meedenkt over de zorg en de coöperatie, maar ook dat je openstaat voor feedback, zodat we met elkaar én van elkaar kunnen leren.

Benodigde documenten

Wanneer je lid wilt worden van de coöperatie, dan vragen wij je om onderstaande documenten te overhandigen. Wij vragen dit zodat we zorgverzekeraars, gemeenten en andere partijen kunnen laten zien dat je een professionele en deskundige opdrachtnemer bent.

  • Identiteitsbewijs (ter verificatie)
  • Relevante diploma’s en bijscholingscertificaten
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering, plus een recent betalingsbewijs
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Bewijs van BIG-(her-)registratie
  • Bewijs van melding bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Inschrijving Kwaliteitsregister V&V