Lidmaatschap zzp’ers

Als zelfstandige verzorgende-IG of verpleegkundige (zzp’er) kun je lid worden van Coöperatie Dichtbij. Er zijn op dit moment ongeveer 200 zzp’ers lid. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorgvraag, thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. De zzp’ers bieden daarom palliatieve en terminale zorg thuis. Dit doen zij onder de naam Thuiszorg Dichtbij. Thuiszorg Dichtbij kun je zien als een merk van Coöperatie Dichtbij dat zich apart profileert in de markt. De zzp’ers van Thuiszorg Dichtbij werken in zelfsturende teams bij cliënten thuis.

Als coöperatielid word je een stukje mede-eigenaar van de coöperatie. Middels de Algemene Ledenvergadering (ALV) krijg je een stem in de organisatie. En niet zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan. Dit betekent dat je als lid, samen met de andere leden, de koers van de organisatie bepaalt, evenals de doelen waar we met elkaar aan werken.

 Kennismakingsgesprek aanvragen 

Wat biedt Coöperatie Dichtbij?

  1. Samen sterk. De kracht van Coöperatie Dichtbij ligt in de onderlinge samenwerking. We werken samen rondom cliënten, kwaliteit, scholing en richting financiers.
  2. Zorgopdrachten. Wij ontvangen zorgopdrachten van bijvoorbeeld ziekenhuizen en die zetten wij uit onder onze aangesloten zzp’ers. Wanneer je werkt met Coöperatie Dichtbij dan lever je gecontracteerde zorg aan de cliënt.
  3. Focus op zorg. Alle coöperatieleden samen onderhouden een krachtig team van medewerkers en zzp’ers op kantoor. Zij doen vele taken voor de leden, o.a. op het gebied van marketing en administratie. Hierdoor kan je focus meer liggen op de zorgverlening.
  4. Mede-eigenaar. Je wordt mede-eigenaar van de coöperatie en je krijgt stemrecht in de organisatie.
  5. Erkend klachtenreglement. Zorg-zzp’ers zijn wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben waarin wordt gewerkt met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Wanneer je lid wordt van Dichtbij ben je automatisch aangesloten bij onze erkende klachtenregeling en geschillencommissie. Je krijgt hiervan een aansluitbewijs.
  6. Vilans-protocollen. Je krijgt toegang tot de Vilans-protocollen.
  7. MTH-team. Ons Medisch Technisch Handelen team (MTH-team) staat paraat voor coaching, scholing en inzet bij specifieke expertise en verpleegkundig technische handelingen.
  8. Collega’s. Als zzp’er werk je vaak alleen. Bij ons ontmoet je veel collega’s, waardoor je een groot netwerk opbouwt.
  9. Scholing. Bij ons scholingscentrum Scholing Dichtbij kun je tegen een gereduceerd tarief geaccrediteerde scholingen volgen.
  10. Intervisie. Je kunt je opgeven voor intervisiebijeenkomsten met professionele begeleiding tegen een schappelijke prijs.

Kennismakingsgesprek aanvragen

Samen sterk

De kracht van onze coöperatie ligt in het samen-sterk-principe. Als zzp’er in de zorg is het vaak moeilijk om te voldoen aan alle eisen die zorgverzekeraars stellen aan zorgverleners, maar samen in een coöperatie lukt dat wel. Wij hebben met elkaar een deskundig team van medewerkers en zzp’ers tot onze beschikking die zorggerelateerde zaken voor ons organiseren, bijvoorbeeld het verkrijgen van zorgopdrachten, het afsluiten van contracten met financiers, het initiëren van innovatieve projecten en het versterken van de positie van de zorg-zzp’er.

Lees meer in onze brochure