Lidmaatschap organisaties

Als zorgorganisatie kun je lid worden van Coöperatie Dichtbij. Hierdoor kun je zorgvragers van gecontracteerde zorg of begeleiding voorzien. Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten in Noordoost-Nederland. Zorg of begeleiding bieden met Dichtbij betekent dat Coöperatie Dichtbij de officiële aanbieder is die met jou de zorg of begeleiding levert aan cliënten.

Alle coöperatieleden samen onderhouden een krachtig team van zzp’ers en medewerkers op kantoor. Zij doen vele faciliterende diensten voor de leden, o.a. op het gebied van administratie, facturatie en aanbestedingen. Hierdoor kan jullie focus meer liggen op de uitvoerende zorg- of hulpverlening.
Maar lid worden van Coöperatie Dichtbij betekent meer. De kracht van onze coöperatie ligt in het samen-sterk-principe. Je leert goede collega’s kennen, werkt samen rondom cliënten en wisselt kennis en expertise uit. Ook werken we met elkaar aan innovatie en bundelen we onze krachten als dat nodig is.

Kennismakingsgesprek aanvragen

Wat biedt Coöperatie Dichtbij?

  1. Samen sterk. De kracht van Coöperatie Dichtbij ligt in de onderlinge samenwerking. We werken samen rondom cliënten, kwaliteit, scholing en richting financiers.
  2. Contracten. De coöperatie heeft contracten met bijna alle gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) in Noordoost-Nederland. Je kunt met ons dus cliënten van zorg en begeleiding voorzien.
  3. Mede-eigenaar. Jullie organisatie wordt mede-eigenaar van Coöperatie Dichtbij en krijgt stemrecht in de coöperatie.
  4. Administratie en facturatie. Wij nemen een groot deel administratie en facturatie uit handen. Denk hierbij aan de administratieve handelingen rondom indicaties.
  5. Het Ledenteam. Staat doordeweeks voor jullie klaar om je te faciliteren en te helpen waar nodig.
  6. Erkende klachtenregeling. Coöperatie Dichtbij heeft een landelijk erkende klachtenregeling.
  7. Korting op scholing. Jullie medewerkers krijgen 25% korting op alle bijscholingen van ons scholingscentrum Scholing Dichtbij.
  8. MTH-team. Wij hebben een Medisch Technisch Handelen Team die je kunt inhuren voor coaching, scholing en inzet m.b.t. verpleegtechnische handelingen.
  9. Innovatie. Er is binnen de coöperatie innovatiebudget beschikbaar waar je een beroep op kunt doen.

Zorg en begeleiding leveren met Coöperatie Dichtbij

Je kunt samen met Coöperatie Dichtbij zorg en begeleiding leveren. Dit houdt in dat jullie de zorg of begeleiding geven en jullie contactpersoon zijn voor de cliënt, maar dat de cliënt formeel in zorg komt bij Coöperatie Dichtbij als zijnde officiële aanbieder. De cliënt ontvangt de zorg of begeleiding op onze AGB-code en tekent de zorgovereenkomst met Coöperatie Dichtbij. Wij zijn eindverantwoordelijk en zien toe op goede kwaliteit.

Toezien op kwaliteit is een taak van de medewerkers van het kantoor. Het kantoor is er enerzijds om leden zo goed mogelijk te faciliteren (ondersteunen, hulp bieden, processen vergemakkelijken). Anderzijds is het kantoor er ook om toe te zien op kwalitatief hoge, rechtmatige, aantoonbare en passende zorg.

Eigenaar van de coöperatie

Als je lid wordt van Coöperatie Dichtbij, dan word je mede-eigenaar van een organisatie die samenwerking, kwaliteit en innovatie centraal stelt. Als coöperatielid heb je stemrecht in de coöperatie door middel van de Algemene Ledenvergadering (ALV). En niet zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan. Dit betekent dat de leden de koers bepalen, evenals de doelen waar we met elkaar aan werken en de winstbestemming.

Wij vinden het belangrijk dat je als organisatielid betrokken bent en een coöperatieve instelling hebt. Wij verwachten daarom van onze leden dat zij bijvoorbeeld naar algemene ledenvergaderingen komen, stemmen op voorstellen vanuit de Raad van Bestuur en participeren aan themabijeenkomsten of klankbord- of focusgroepen.

Lees meer over de coöperatie