Voor zorgverleners

Als zorgaanbieder kun je lid worden van Coöperatie Dichtbij. Dit houdt in dat je mede-eigenaar wordt van de coöperatie en dat je bepaalde taken op het gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering kunt uitbesteden aan ons centrale kantoor. Een voorbeeld van zo’n taak is het aanbesteden bij financiers. Hierdoor kun je met Coöperatie Dichtbij zorg en begeleiding bieden in alle domeinen in Noordoost-Nederland.
Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.

Twee categorieën leden

Op het moment telt de coöperatie ruim 220 leden. Binnen de coöperatieleden wordt er onderscheid gemaakt in twee categorieën: zzp’ers die werken in de verpleegkundige en palliatief terminale thuiszorg (ofwel onze zzp-leden) en zorgorganisaties die werkzaam zijn in de Zvw, Wlz, Wmo of Jeugd (ofwel onze organisatieleden).

Meer informatie voor zzp’ers Meer informatie voor organisaties