Voor zorgverleners

Als zorgaanbieder kun je lid worden van Coöperatie Dichtbij. Dit houdt in dat je mede-eigenaar wordt van de coöperatie en dat je bepaalde taken op het gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering kunt uitbesteden aan ons centrale kantoor. Een voorbeeld van zo’n taak is het aanbesteden bij financiers. Hierdoor kun je met Coöperatie Dichtbij gecontracteerde zorg en begeleiding bieden in Noord- en Oost-Nederland vanuit de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugd en Forensische Zorg.

Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg doelmatiger en innovatiever te maken.

Twee categorieën coöperatieleden

Op het moment telt de coöperatie meer dan 300 leden. Binnen de coöperatie zijn er twee categorieën leden: zzp-leden en organisatieleden. Onze zzp-leden zijn zelfstandige zorgverleners die namens Thuiszorg Dichtbij palliatieve en terminale zorg thuis bieden. Onze organisatieleden zijn zorgorganisaties van grotere omvang, met vaak eigen personeel in dienst. Zij bieden een breder dienstenpakket, waaronder begeleiding vanuit de Wmo en jeugdhulpverlening vanuit de Jeugdwet.
De taken die het centraal kantoor uitvoert, is deels gelijk voor zzp-leden en organisatieleden, maar er zijn ook verschillen.

Meer informatie voor zzp’ers Meer informatie voor organisaties