Voor zorgverleners

Als zorgaanbieder kun je lid worden van Coöperatie Dichtbij. Dit houdt in dat je mede-eigenaar wordt van de coöperatie en stemrecht krijgt binnen de organisatie. Lidmaatschap betekent ook dat je gecontracteerde zorg en begeleiding kunt leveren in Noord- en Oost-Nederland vanuit de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugd of Forensische Zorg. Coöperatie Dichtbij is dan de officiële zorgaanbieder die met jou als lid de zorg levert aan cliënten. Ons centraal kantoor probeert daartoe zo goed mogelijk te faciliteren, bijvoorbeeld op gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering. Hierdoor kun jij je meer kunt richten op daar waar je het beste in bent: zorg of begeleiding geven.

Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg innovatiever en effectiever te maken.

Twee categorieën coöperatieleden

Op het moment telt de coöperatie meer dan 300 leden. Binnen de coöperatie zijn er twee categorieën leden: zzp-leden en organisatieleden. Onze zzp-leden zijn zelfstandige zorgverleners die namens Thuiszorg Dichtbij palliatieve en terminale zorg thuis bieden. Onze organisatieleden zijn zorgorganisaties van grotere omvang, met vaak eigen personeel in dienst. Zij hebben een breder dienstenpakket, waaronder begeleiding vanuit de Wmo en jeugdhulpverlening vanuit de Jeugdwet.
De faciliterende diensten van het centraal kantoor zijn deels gelijk voor zzp-leden en organisatieleden, maar er zijn ook verschillen.

Meer informatie voor zzp’ers Meer informatie voor organisaties