Over Traject Dichtbij

Traject Dichtbij is een samenwerking van BosNKracht, Stichting GoedGeregeld en Progres Zorg. Deze organisaties vinden elkaar in eenzelfde missie om de nazorg voor ex-gedetineerden meer en beter vorm te geven. De organisaties hebben elkaar leren kennen doordat ze aangesloten zijn bij Coöperatie Dichtbij U.A.

Visie

Traject Dichtbij vindt dat iedereen met een forensisch verleden recht heeft op ambulante begeleiding als onderdeel van forensische nazorg; persoonlijke begeleiding bij de terugkeer in de samenleving die bij voorkeur al start tijdens de detentieperiode. Traject Dichtbij wil daarbij een brug slaan tussen de Tbs-kliniek/PI, gemeente, reclassering en andere betrokken hulpinstanties zodat er een eenduidig plan van aanpak ontstaat voor de nazorg aan ex-gedetineerden die de kans op een veilige en succesvolle terugkeer in de maatschappij aanzienlijk vergroot.

Werkgebied

Het werkgebied van Traject Dichtbij ligt voornamelijk in de provincie Groningen. In de regio Deventer en Zwolle kan de begeleiding ook geboden worden.

Onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A.

Traject Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij, een samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 60 veelal kleinschalige zorgorganisaties. Met elkaar bieden ze verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie en hebben ze één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.