Financiering Traject Dichtbij

De begeleiding aan cliënten met een forensische titel wordt gefinancierd vanuit de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI). Er is geen eigen bijdrage.
De begeleiding aan cliënten zonder forensische titel wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij is er wel een eigen bijdrage voor de cliënt. De eigen bijdrage kan men uitrekenen via de website van het GAK.