Privacyverklaring

Coöperatie Dichtbij vindt het erg belangrijk dat er discreet wordt omgegaan met privacy. Zorgdragen voor goede gegevensbescherming is ook kwaliteit van zorg. Omdat wij gevoelige (medische) gegevens verwerken, hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Hierin lees je welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Ook staat in de privacyverklaring welke rechten je hebt. Mocht je vragen hebben of jouw rechten willen uitoefenen, dan kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG) Marjolijn de Mik via m.demik@dichtbij.coop.

Privacyverklaring Coöperatie Dichtbij