Ons verhaal

Vijf zelfstandige zorgverleners leerden elkaar in 2011 kennen tijdens een palliatieve 24-uursdienst. Ze deelden de passie van het ondernemer en zorgverlener zijn, maar ook hun onvrede over de hoge bemiddelingskosten, de geringe aandacht voor kwaliteit van zorg en de onderbelichte positie van de zorg-zzp’er. Dit gezamenlijke gedachtegoed zorgde ervoor dat Allart Hakvoort, Jan Zandhuis, Wobbe Boonstra, Watze Koelmans en Jort Schuringa de koppen bij elkaar staken en in 2011 ‘Coöperatie Zorg Dichtbij U.A.’ startten, toen beter bekend als Thuiszorg Dichtbij. Het doel: de palliatieve zorg naar een hoger niveau tillen, thuis sterven tot een keuze maken en de positie van de zorg-zzp’er verbeteren. In hun ogen moest er daarbij ook zeer kritisch gekeken worden naar organisatiekosten. Er moest zoveel mogelijk geld naar de zorg en zo min mogelijk naar de overhead.

De oprichters hebben bewust voor de coöperatievorm gekozen. Samenwerken is vanaf de oprichting een speerpunt geweest. Onder samenwerking valt onder andere het samenbrengen van zzp’ers in de zorg om intensieve thuiszorg mogelijk te maken. Zelfstandige zorgverleners zijn minder gebonden aan collectieve afspraken binnen een cao en hebben daardoor de vrijheid om vele uren per dag bij een cliënt aanwezig te zijn.
Een coöperatie bood door het gedeelde eigenaarschap de mogelijkheid om elkaar te vinden in een gezamenlijk doel, een gedeelde passie en de erkenning dat leden samen in staat zijn de zorg naar een hoger niveau te tillen, met behoud van eigen zelfstandigheid. Dit gedachtegoed is binnen de coöperatie nog altijd de leidraad, dag in dag uit.

Hoewel de coöperatie zich aanvankelijk specialiseerde in palliatief terminale zorg met zorg-zzp’ers, biedt de coöperatie op dit moment een veel breder dienstenpakket. Dit komt doordat in 2014 ook zorgorganisaties lid zijn geworden. Deze zorgorganisaties zijn vaak van grotere omvang en hebben eigen personeel in dienst. In samenwerking met Coöperatie Dichtbij wordt er zorg en begeleiding vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg en Forensische Zorg geboden.
In 2015 werd besloten om de naam van de coöperatie te veranderen naar Coöperatie Dichtbij U.A.. Thuiszorg Dichtbij dekte de lading niet meer en er vond een structuurverandering plaats. De coöperatie werkt nu met een merkenstructuur waarbij Thuiszorg Dichtbij (palliatief terminale zorg), Scholing Dichtbij (scholingscentrum, opgericht in 2013), Traject Dichtbij (forensische nazorg, opgericht in 2018) en ook Coöperatie Dichtbij zich apart positioneren in de zorgmarkt.

De coöperatie is in een aantal jaar uitgegroeid tot een flinke speler in de noordelijke zorgmarkt, een hoogwaardige netwerkorganisatie en zorgaanbieder die zich onderscheidt in samenwerking, kwaliteit van zorg en innovatie. Coöperatie Dichtbij telt meer dan 300 coöperatieleden, 30 Dichtbij-werkers (medewerkers en zzp’ers op het centraal kantoor) en biedt met haar leden jaarlijks aan ruim 1500 cliënten zorg en begeleiding.