Ons verhaal

Vijf zelfstandige zorgverleners leerden elkaar in 2011 kennen tijdens een palliatieve 24-uursdienst. Ze deelden de passie van het ondernemer en zorgverlener zijn, maar ook hun onvrede over de hoge bemiddelingskosten, de geringe aandacht voor kwaliteit van zorg en de onderbelichte positie van de zorg-zzp’er. Dit gezamenlijke gedachtegoed zorgde ervoor dat Allart Hakvoort, Jan Zandhuis, Wobbe Boonstra, Watze Koelmans en Jort Schuringa de koppen bij elkaar staken en in 2012 ‘Coöperatie Zorg Dichtbij U.A.’ startten, toen beter bekend als Thuiszorg Dichtbij. Het doel: de palliatieve zorg naar een hoger niveau tillen, thuis sterven tot een keuze maken en de positie van de zorg-zzp’er verbeteren. In hun ogen moest er daarbij ook zeer kritisch gekeken worden naar organisatiekosten, zoveel mogelijk geld naar de zorg en zo min mogelijk naar de overhead.

De oprichters hebben bewust voor de coöperatievorm gekozen. Samenwerken is vanaf de oprichting een speerpunt geweest. Onder samenwerking valt onder andere het samenbrengen van zzp’ers in de zorg om palliatieve 24-uurs thuiszorg mogelijk te maken. Zelfstandige zorgverleners zijn minder gebonden aan collectieve afspraken binnen een cao en hebben daardoor meer keuzevrijheid. Zo mogen zorgverleners in loondienst geen 24-uurszorg verlenen maar zelfstandige zorgverleners wel.
Een coöperatie bood door het gedeelde eigenaarschap de mogelijkheid om elkaar te vinden in een gezamenlijk doel, een gedeelde passie en de erkenning dat leden samen in staat zijn de zorg naar een hoger niveau te tillen, met behoud van eigen zelfstandigheid. Dit gedachtegoed is binnen de coöperatie nog altijd de leidraad, dag in dag uit.

Hoewel de coöperatie zich aanvankelijk specialiseerde in palliatief terminale zorg, biedt de coöperatie anno 2018 een veel breder palet van diensten, van individuele begeleiding tot kinderthuiszorg en van dagbesteding tot hoogcomplexe thuiszorg. Dit komt doordat in 2014 ook organisaties lid zijn geworden. Deze organisaties zijn werkzaam in alle domeinen binnen de gezondheidszorg: Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet Langdurige Zorg), Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg.
In 2015 werd besloten om de naam van de coöperatie te veranderen naar Coöperatie Dichtbij U.A. Thuiszorg Dichtbij dekte de lading niet meer en er vond een structuurverandering plaats. De coöperatie werkt nu met een merkenstructuur waarbij Thuiszorg Dichtbij (palliatief terminale thuiszorg), Scholing Dichtbij (scholingscentrum voor hulp- en zorgverleners, opgericht in 2013) en de VSPG (ondersteuning eerstelijnszorg door verpleegkundig specialisten, opgericht in 2014) zich apart positioneren. Evengoed blijven zij onderdeel van Coöperatie Dichtbij.

De coöperatie is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een flinke speler in de noordelijke zorgmarkt, een hoogwaardige netwerkorganisatie die zich onderscheid door samenwerking, kwaliteit van zorg en innovatie. Coöperatie Dichtbij telt meer dan 200 coöperatieleden en biedt jaarlijks aan bijna 1200 cliënten zorg en begeleiding.