Missie en visie

Het gedachtegoed van de vijf oprichters van Coöperatie Dichtbij is nog altijd een leidraad binnen de coöperatie. Wij hebben dit vertaald naar een missie en visie:

Missie

Onze missie formuleren wij in één zin: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Het fundament voor deze missie:

 1. Wij bieden de beste zorg en begeleiding
 2. Binnen de gezondheidszorg vervullen wij een voortrekkersrol
 3. Wij vragen een reële prijs door lage overhead en gezamenlijke inkoop
 4. Kleine organisaties geven wij bestaansrecht

Visie

Onze visie hebben wij vertaald naar onze verschillende doelgroepen:

 • Cliënten. Wij leveren zorg en begeleiding met contact, aandacht en deskundigheid. De beste zorg en begeleiding wordt thuis gegeven en de cliëntervaring bepaalt de kwaliteit.
 • Coöperatieleden. Onze leden zijn coöperatief, betrokken en voelen zich verantwoordelijk.
 • Medewerkers. Onze Dichtbij-werkers werken zelfstandig in gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Bestuur en raden. Zij bewandelen met ons niet eerder betreden paden, behartigen het coöperatiebelang en inspireren en faciliteren door middel van coachend leiderschap.
 • Financiers. Door centraal in te kopen kunnen leden zich richten daar waar ze goed in zijn: goede zorg en begeleiding bieden.
 • Samenwerkingspartners. Samenwerking gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en het bieden van meerwaarde voor de cliënt.
 • Maatschappij. Geld van de samenleving is voor de samenleving. Passende zorg en begeleiding thuis vraagt om voldoende expertise, lef en samenwerking.