Missie en visie

Het gedachtegoed van de vijf oprichters van Coöperatie Dichtbij is nog altijd een leidraad binnen de coöperatie. Wij hebben dit vertaald naar een missie en visie:

Missie

Onze missie formuleren wij in één zin: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Het fundament voor deze missie:

  1. Wij bieden de beste zorg en begeleiding
  2. Kleine organisaties geven wij bestaansrecht
  3. Binnen de gezondheidszorg vervullen wij een voortrekkersrol
  4. Wij vragen een reële prijs door lage overhead en gezamenlijke inkoop

Visie

Onze visie is geformuleerd op vier niveaus:

  1. Cliënt. De behoeften van de cliënt en de mate van zelfredzaamheid zijn leidend.
  2. Professionals. We bieden wat écht nodig is. Contact, aandacht en deskundigheid zijn basisvoorwaarden voor goede zorg en begeleiding.
  3. Coöperatie. Coöperatieleden hebben de mogelijkheid om betrokken te zijn binnen de coöperatie. Dichtbij is gericht op elkaar versterken, ondersteunende diensten centraal organiseren en efficiëntie.
  4. Systeem. We moeten werken met het systeem zoals dat in Nederland is ingericht. We staan achter de focus op passende zorg en kwaliteit. De bureaucratie en toenemende controle zien we graag anders.