Missie en visie

Het gedachtegoed van de vijf oprichters van Coöperatie Dichtbij is nog altijd een leidraad binnen de coöperatie. Wij hebben dit vertaald naar een missie en visie:

Missie

Onze missie formuleren wij in één zin: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Het fundament voor deze missie:

 1. Wij bieden de beste zorg en begeleiding
 2. Kleine organisaties geven wij bestaansrecht
 3. Binnen de gezondheidszorg vervullen wij een voortrekkersrol
 4. Wij vragen een reële prijs door lage overhead en gezamenlijke inkoop

Visie

Onze visie is geformuleerd op vier niveaus:

 1. Cliënt. De behoeften van de cliënt en de mate van zelfredzaamheid zijn leidend.
 2. Professionals. We bieden wat écht nodig is. Contact, aandacht en deskundigheid zijn basisvoorwaarden voor goede zorg en begeleiding.
 3. Coöperatie. Coöperatieleden hebben de mogelijkheid om betrokken te zijn binnen de coöperatie. Dichtbij is gericht op elkaar versterken, ondersteunende diensten centraal organiseren en efficiëntie.
 4. Systeem. We moeten werken met het systeem zoals dat in Nederland is ingericht. We staan achter de focus op passende zorg en kwaliteit. De bureaucratie en toenemende controle zien we graag anders.

Visie op milieu

Dichtbij streeft naar duurzaamheid. Dit gaat over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zorgvuldig omgaan met maatschappelijk geld én denken om het milieu. Jaarlijks bepalen we onze focus waarmee we onze impact op het klimaat kunnen verminderen. Voor 2020/2021 zijn onze focuspunten:

 1. Het zorgdossier zo digitaal als mogelijk maken.
 2. Een goede bestemming voor overgebleven zorgmaterialen.
 3. Spullen zoveel mogelijk hergebruiken.
 4. Meer online vergaderen.
 5. Medewerkers stimuleren om (vaker) de fiets te pakken.
 6. Het aantal prints naar beneden brengen.
 7. Zo weinig mogelijk wegwerpmateriaal (koffiebekers etc.) gebruiken.