VeSPA Mobiel

Wij hopen binnenkort te kunnen starten met het project VeSPA Mobiel. Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de ontwikkeling dat steeds meer ouderen met een (zwaardere) zorgvraag zelfstandig thuis wonen. Dat zou een mooie ontwikkeling kunnen zijn, als het niet een enorme druk op de huisartsen, SEH en Ambulancezorg zou leggen. De Verpleegkundig Specialisten Praktijk Groningen – onderdeel van Coöperatie Dichtbij –  ziet een oplossing: de VeSPA-mobiel. Vanuit een speciaal uitgeruste auto bezoeken verpleegkundig specialisten kwetsbare ouderen thuis voor diagnostiek en behandeling. Onze missie hierachter? Ouderen die thuis willen en kunnen blijven, blijven ook thuis.

Unieke combinatie van zorg

De VeSPA-mobiel is een team van verpleegkundig specialisten en physician assistents die ervaring hebben als ambulanceverpleegkundige. Deze VS’en en PA’s kunnen én mogen een unieke combinatie van zorg bieden: acute zorg, huisartsenzorg en verpleegkundige zorg. De VS’en en PA’s mogen zelfstandig een diagnose stellen, een behandeling inzetten en medicatie voorschrijven. Zij zijn daarbij verantwoordelijk voor het eigen handelen. Vanuit een speciaal uitgeruste auto kunnen de VS’en en PA’s bij de ouderen thuis allerlei diagnostiek doen, zoals een ECG maken en het beoordelen en uitsluiten van fracturen met behulp van echografie. Hierdoor kunnen onnodige bezoeken aan de SEH of aan het ziekenhuis voorkomen worden.
Ook draagt de VeSPA Mobiel bij aan preventie. Door bijvoorbeeld valrisico-screening of door onze kwetsbaarheidsscan kunnen veel klachten bij ouderen vroegtijdig worden gesignaleerd of worden voorkomen.

Druk verlichten

De druk op de Doktersdienst en SEH blijft stijgen, een voorbeeld: in 2016 was er een landelijke groei van 19% van het aantal met spoed binnengebrachte 65-plussers op de SEH’s. Een ander voorbeeld: de Doktersdienst Groningen (DDG) schakelt meer dan 10.500 keer per jaar de Ambulancedienst in, omdat zij het aantal huisartsenvisites in de provincie niet aankunnen; een gevaar voor de beschikbaarheid van ambulances voor spoedzorg.
Oorzaken van de toegenomen druk? Er ontbreekt vroegdiagnostiek, er gebeuren meer ongevallen thuis, mantelzorgers raken overbelast en wegens een gebrek aan alternatieven worden kwetsbare ouderen – met name in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) – naar de SEH gestuurd en/of wordt er een ambulance ingeschakeld. Dit terwijl met de juiste zorg de ouderen prima thuis hadden kunnen verblijven. Wij denken dat dit anders kan met de inzet van de VeSPA-mobiel.