Transmurale Zorgbrug

22 thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in Groningen en Drenthe, waaronder Coöperatie Dichtbij, tekenden op 29 november 2017 een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ouderenzorg: de Transmurale Zorgbrug (TZB). Het doel van de samenwerking is om de overgang van ziekenhuis naar thuis voor ouderen te verbeteren. De TZB zorgt voor betere continuïteit van zorg, kortere opnameduur van kwetsbare ouderen, minder heropnames en minder functieverlies door ziekenhuisopname. Het rust op drie pijlers: verbeteren van de zorg in het ziekenhuis, bezoeken van de patiënt in het ziekenhuis door de wijkverpleegkundige en het bieden van begeleiding thuis.

Meer informatie