RONAZ

Sinds 2020 nemen wij deel aan het RONAZ Groningen. RONAZ staat voor Regionaal overleg niet-acute zorg. Onder niet-acute zorg vallen de wijkverpleging, de langdurige zorg, de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg en de maatschappelijke opvanginstellingen. Het RONAZ is in april 2020 opgericht om een regionale aanpak te organiseren tijdens de coronacrisis.

Onze bestuurder Jort neemt als vertegenwoordiger van de wijkverpleging deel aan het Strategisch Kernteam van het RONAZ Groningen. In dit team neemt in principe één vertegenwoordiger per werkveld deel en de directeur publieke gezondheid van de regio. In de wekelijkse overleggen van het Strategisch Kernteam wordt vooral besproken hoe we de situatie binnen de niet-acute zorg beheersbaar kunnen houden en daarmee de zorgcontinuïteit kunnen blijven waarborgen.

Dichtbij voert vanuit het Strategisch Kernteam diverse acties uit. Zo vragen we elke week uit hoe de situatie is voor de wijkverplegingsaanbieders in Groningen. Ook initieerden we in 2021 een overleg over een mogelijke ‘code zwart’ en noodscenario’s in de wijkverpleging en intramurale zorg. Op deze manier wilden we ons zo goed mogelijk voorbereiden op noodsituaties die door bijv. de Britse coronavariant konden ontstaan.