Project Mantelzorg en het Mantelzorgkompas

“Meer aandacht voor het ‘samenspel’ met mantelzorgers rond een cliënt”, dat is de ambitie van het in 2014 bij Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij gestarte Project Mantelzorg. Gemeenten en zorgverzekeraars sturen meer en meer op de samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers, met bezuinigen en het stimuleren van zelfredzaamheid als argumenten. Belangrijkste drijfveer voor ons is echter de kwaliteit van zorg die we willen leveren, dichtbij de cliënt én dichtbij de mantelzorgers.

In focusgroepen met verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers hebben wij in 2015 het ‘samenspel’ onder de loep genomen. Over de hele linie gaat de samenwerking met mantelzorgers best goed, met name de praktische afstemming van zorgtaken, ofwel de mantelzorger als ‘zorgpartner’. Maar een mantelzorger is ook naaste, ervaringsdeskundige en soms mede-hulpvrager. Die rollen krijgen minder bewust aandacht (voor meer informatie, zie het SOFA-model).

Belangrijk inzicht van het project is dat rond mantelzorg nog veel onuitgesproken blijft, bij zorgverleners én bij mantelzorgers. De zorg voor de cliënt staat bij beiden immers voorop. Toch kan een gesprek specifiek vanuit het perspectief van de mantelzorger veel verhelderen. Als de mantelzorger zich beter gehoord, begrepen en gesteund voelt – in al die verschillende rollen -, houdt hij/zij het zelf beter vol. Dat straalt af op de samenwerking en daarmee op de kwaliteit van zorg.
Project Mantelzorg heeft ons veel inzicht gegeven in het perspectief van de mantelzorger. Wij hebben dit vertaald naar ons mantelzorgbeleid.

Project Mantelzorg is in 2017 afgerond.  

Het Mantelzorgkompas

Om meer inzicht te geven in de verschillende mantelzorgrollen en het gesprek erover te vergemakkelijken, hebben we het Mantelzorgkompas ontwikkeld. Het Mantelzorgkompas dient als houvast om het samenspel tussen zorgverlener en mantelzorger vorm te geven. Het is zowel bedoeld voor de zorgprofessional als voor de mantelzorger.
Het Mantelzorgkompas gaat mee in alle zorgdossiers van cliënten die palliatieve zorg ontvangen.

 

Het Mantelzorgkompas bekijken 

Nominatie Noorderlicht Prijs en Akkie Hofstee Prijs

Het Mantelzorgkompas was in 2017 genomineerd voor de Noorderlicht Prijs van Stichting als & dan. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het meest inspirerende initiatief in de palliatieve of terminale zorg dat direct de terminaal zieke medemens en diens naasten ten goede komt.

Dichtbij-werker Saskia Roest was als initiatiefneemster van het Mantelzorgkompas in 2017 genomineerd voor de Akkie Hofstee Prijs van Zorgbelang Groningen. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een persoon of afdeling in de zorg en welzijnssector die zich meer dan verdienstelijk heeft ingezet voor het zichtbaar maken van het perspectief van cliënten, mantelzorgers of burgers in de provincie Groningen.