Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost

Op 10 april is officieel het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost van start gegaan. Coöperatie Dichtbij neemt deel aan dit netwerk en is vertegenwoordigd in de stuurgroep. Het netwerk is een initiatief van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (voorheen Stichting PAL), een organisatie die zich inspant voor goede palliatieve zorg voor kinderen.

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en disciplines uit de eerste, tweede en derde lijn. Hierdoor komt in het netwerk veel kennis en praktijkervaring bij elkaar rond de zorg voor ernstig zieke kinderen.
NIK legt met name de verbinding met en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind en het gezin. Daarnaast adviseert NIK over bekostiging en het vinden van de juiste loketten in een gemeente. Binnen elk netwerk is een netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als zorgprofessionals en (zorg-)organisaties.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking binnen het netwerk zodat we samen de kwaliteit van kindzorg naar een nog hoger niveau kunnen tillen.