Kwetsbaarheidsscan

Samen met Symbiotic hebben wij een kwetsbaarheidsscan voor ouderen ontwikkeld. Met deze app kunnen huisartsen of wijkverpleegkundigen snel en efficiënt de kwetsbaarheid van ouderen screenen. Hierdoor kunnen zorgrisico’s tijdig in beeld worden gebracht en gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd om aangepakt te worden.
De app bevat een gevalideerde vragenlijst waarmee de mate van kwetsbaarheid, zorgbehoefte en welbevinden van ouderen in kaart wordt gebracht. Bekijk hieronder een impressie van de Kwetsbaarheidsscan.

Meer informatie over de Kwetsbaarheidsscan