Innovatie

Wij geloven in innovatie. Innovatie die zorg en begeleiding beter en doelmatiger maakt. Daarom initiëren en participeren wij jaarlijks aan verschillende pilots en projecten, vaak in samenwerking met andere zorgorganisaties. Ook stellen wij innovatiebudget beschikbaar aan onze coöperatieleden om hen te motiveren goede ideeën daadwerkelijk uit te voeren.