Innovatie en samenwerkingen

Wij geloven dat innovatie en samenwerking leidt tot betere en doelmatiger zorg en begeleiding. Daarom initiëren en participeren wij jaarlijks aan verschillende pilots, projecten en samenwerkingsverbanden. Ook stellen wij innovatiebudget beschikbaar aan onze coöperatieleden om hen te motiveren goede ideeën daadwerkelijk uit te voeren.