Hoe werkt onze coöperatie?

Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en maakt veilig thuis blijven wonen, leven en sterven mogelijk. De zorg en begeleiding leveren wij niet met loondienstmedewerkers, maar met zzp’ers en zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en de eigenaren van Dichtbij. Doordat alle leden een marge afdragen, ontstaat een gezamenlijk budget, waarvan zij o.a. een Raad van Bestuur en centraal kantoor bekostigen. Het bestuur en het centraal kantoor faciliteren de leden op verschillende gebieden, zodat leden kunnen doen waar zij het beste in zijn: het geven van zorg en begeleiding volgens onze kernwaarden ‘contact’, ‘aandacht’ en ‘deskundigheid’.

Door het lidmaatschap conformeren en committeren leden zich aan de missie en visie van Dichtbij, alsook aan onze wijze van kwaliteitsborging.

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van Coöperatie Dichtbij vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). Ieder coöperatielid heeft een stem in de coöperatie middels de ALV. En niet zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan. Minimaal twee keer per jaar vindt zo’n algemene ledenvergadering plaats. Tijdens een ALV worden voorstellen voorgelegd, meestal door de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht, waarover leden moeten stemmen. Deze voorstellen zijn voorafgaand aan de ALV vaak al uitgebreid besproken met leden en andere gremia.
Ieder jaar stemmen leden tenminste over het beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.  Hierdoor beslissen leden uiteindelijk over de koers, wat we belangrijk vinden en hoe we het maatschappelijk geld besteden.

Dichtbij-werkers

De medewerkers op het centrale kantoor noemen we de Dichtbij-werkers. Het zijn zo’n 35 medewerkers, waarvan een deel in loondienst en een deel als zzp’er werkzaam is. De Dichtbij-werkers vormen teams rond belangrijke thema’s en taken. De teams hebben een grote eigen verantwoordelijkheid en er is een horizontale structuur.

Uitgesloten van aansprakelijkheid

De officiële geregistreerde naam van de coöperatie is ‘Coöperatie Dichtbij U.A.’ is. De ‘U.A.’ betekent dat onze leden uitgesloten zijn van aansprakelijkheid.