Hoe werkt onze coöperatie?

Bij Coöperatie Dichtbij zijn de aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties de eigenaren van de coöperatie. Taken op het gebied van bestuur, administratie, declaratie, marketing en contractering besteden zij uit aan het centrale kantoor in Groningen. Hier werken de Dichtbij-werkers in zelfsturende teams.

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van Coöperatie Dichtbij vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). Ieder coöperatielid heeft een stem in de coöperatie middels de ALV. En niet zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan. Minimaal twee keer per jaar vindt zo’n algemene ledenvergadering plaats. Tijdens een ALV worden voorstellen voorgelegd, meestal door de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht, waarover leden digitaal moeten stemmen. Deze voorstellen zijn voorafgaand aan de ALV vaak al uitgebreid besproken met leden en andere gremia.
Ieder jaar stemmen leden tenminste over het beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.  Hierdoor beslissen leden uiteindelijk over wat we (afgezien van wet- en regelgeving) onder kwaliteit verstaan, welke richting we opgaan, wat we belangrijk vinden en hoe we het maatschappelijk geld besteden.

Leden hebben ook op andere manieren inbreng. Zo zijn er regelmatig ledenconsultaties en focusgroepen rond een afgebakend onderwerp en doceren verschillende leden bij ons scholingscentrum Scholing Dichtbij. Het delen van kennis en expertise en het met én van elkaar leren zijn hierbij de uitgangspunten.

Dichtbij-werkers

De medewerkers op het centrale kantoor noemen we de Dichtbij-werkers. Het zijn zo’n 30 medewerkers, waarvan een deel in loondienst en een deel als zzp’er werkzaam is. De Dichtbij-werkers vormen zelfsturende teams rond belangrijke thema’s en taken. Zo is er bijvoorbeeld het Ledenteam dat zich primair richt op het faciliteren en ondersteunen van onze leden. De teams op kantoor hebben een grote eigen verantwoordelijkheid en er is een horizontale structuur.

Uitgesloten van aansprakelijkheid

Belangrijk om te vermelden is dat de officiële geregistreerde naam van de coöperatie ‘Coöperatie Dichtbij U.A.’ is. Vooral de U.A. is hierbij van belang, want dit betekent dat wij onze leden uitgesloten hebben van aansprakelijkheid.