Hoe werkt onze coöperatie?

Bij Coöperatie Dichtbij zijn de aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties de eigenaren van de coöperatie. Bepaalde taken op het gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering besteden zij uit aan het centrale kantoor in Groningen. Hier werken de Dichtbij-werkers in zelfsturende teams.

Algemene ledenvergadering

Alle leden van Coöperatie Dichtbij vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). Ieder coöperatielid heeft stemrecht in de coöperatie middels de ALV. En niet zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan. Minimaal twee keer per jaar vindt zo’n algemene ledenvergadering plaats. Tijdens de ALV’s kunnen de leden op hoofdlijnen meedenken over de koers van de coöperatie. Ook vragen wij aan onze leden goedkeuring over bijvoorbeeld het beleidsplan, de jaarrekening en het jaarverslag. Samen bepalen we wat we (afgezien van wet- en regelgeving) onder kwaliteit verstaan, welke richting we opgaan, wat we belangrijk vinden en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Na een ALV-bijeenkomst kunnen leden digitaal stemmen op de voorstellen die in de ALV zijn besproken.

Leden leveren ook op andere manieren een bijdrage aan de coöperatie. Zo is er de klankbordgroep om de coöperatie te adviseren over uiteenlopende zaken, zijn er regelmatig focusgroepen rond een afgebakend onderwerp en doceren verschillende leden bij ons scholingscentrum Scholing Dichtbij. Het delen van kennis en expertise en het met én van elkaar leren zijn hierbij de uitgangspunten.

Dichtbij-werkers

De medewerkers op het centrale kantoor noemen we de Dichtbij-werkers. Het zijn zo’n 30 medewerkers, waarvan een deel in loondienst en een deel als zzp’er werkzaam is. De Dichtbij-werkers vormen zelfsturende teams rond belangrijke thema’s en taken. Zo is er Team Kwaliteit dat zich bezighoudt met alles rondom kwaliteit(borging) en het Ledenteam dat zich primair richt op het faciliteren van de leden. De teams hebben een grote eigen verantwoordelijkheid en er is een horizontale structuur.

Uitgesloten van aansprakelijkheid

Belangrijk om te vermelden is dat de officiële geregistreerde naam van de coöperatie ‘Coöperatie Dichtbij U.A.’ is. Vooral de U.A. is hierbij van belang, want dit betekent dat wij onze leden uitgesloten hebben van aansprakelijkheid.