Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt voornamelijk toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. Ook is de RvT een sparringpartner voor de Raad van Bestuur waarbij zij gevraagd en ongevraagd advies geeft. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. De RvT benoemt op hun beurt weer de Raad van Bestuur.

Leden van de RvT

  • Bert van der Weide (voorzitter)
    Bert is afgestudeerd bedrijfseconoom en een zeer ervaren allround (interim)bestuurder, toezichthouder en ondernemer. Op dit moment is hij ook directeur-grootaandeelhouder van Respectrum Crematoria B.V en o.a. lid van de Raad van Commissarissen van Medrie te Zwolle.
  • Max Bercherer (algemeen lid)
    Max is bedrijfseconoom met ervaring als bestuurder, directeur en financieel specialist in de profit- en non-profit sector. Max is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van woningcorporatie De Delthe in Usquert.

Contact

Contact met de Raad van Toezicht verloopt via ons centrale kantoor. Je kunt mailen naar info@dichtbij.coop of bellen naar 050 577 8886.