Raad van bestuur

Het dagelijkse bestuur van de coöperatie heet officieel de raad van bestuur (RvB). De RvB stippelt beleid en strategie uit en neemt operationele beslissingen. De RvB bestaat uit Jort Schuringa (voorzitter). Jort heeft een verpleegkundige achtergrond en is een van de vijf oprichters van Coöperatie Dichtbij. Hij vertegenwoordigt de coöperatie naar buiten toe en is het meest verantwoordelijk voor contacten en contracten met financiers, samenwerkingen, innovaties op zorggebied en de kwaliteit van zorg.
De raad van bestuur wordt benoemd door de raad van boezicht.

Contact

Voor contact met de raad van bestuur kun je mailen naar j.schuringa@dichtbij.coop of bellen naar het centrale kantoor (050 577 8886).

Bestuursverantwoording

De raad van bestuur schrijft ieder jaar het bestuursverslag. Wij noemen dit ons jaarverslag. Door middel van het jaarverslag verantwoordt de raad van bestuur wat de coöperatie in het verslagjaar heeft gedaan en hoe het maatschappelijke geld van waaruit de zorg en begeleiding gefinancierd is, is besteed. Ook vertelt het bestuursverslag wat de coöperatie bereikt heeft, hoe het kwaliteitsbeleid is vormgegeven en hoe Dichtbij naar de toekomst kijkt.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021