Cliëntenraad

Om de belangen van onze cliënten te behartigen is er de cliëntenraad (CR). Het doel van de cliëntenraad is om, kijkend vanuit het perspectief van cliënten en hun directe naasten, de zorgverlening en de ontwikkelingen binnen de coöperatie kritisch te volgen en advies uit te brengen.

Ook voor cliënten en naasten

De cliëntenraad is er ook voor cliënten en hun naasten. De CR ontvangt graag hun adviezen en aanbevelingen die de coöperatie en haar dienstverlening helpt verbeteren.

Positie en medezeggenschap

De positie en medezeggenschap van de cliëntenraad is bij de wet geregeld. De cliëntenraad heeft een aantal rechten, zoals het recht op overleg en het recht om te adviseren.
Wij hechten veel waarde aan de cliëntenraad en betrekken de CR zowel bij inhoudelijke als bij organisatorische zaken. Niet alleen achteraf, maar ook vanaf de start. Onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld de positie van mantelzorgers en de checklist voor cliënttevredenheidsmetingen.

Leden van de cliëntenraad

  • Kuin Heringa (voorzitter)
    Kuin heeft zowel privé als in haar professionele carrière veel ervaring met zorg. Ze is o.a. patiëntencoach, zorgconsulent en zorgadviseur voor gemeenten geweest.
  • Josefien Boerma
    Josefien is o.a. gastdocent bij de opleiding Neurologieverpleegkunde en medeauteur van het handboek ‘Gehandicapten & Arbeidsongeschikten: Rechten en Regelingen’. Ook maakte ze acht jaar lang deel uit van de Raad van Toezicht van de Noorderbrug. Haar aandachtsgebieden daarbinnen waren cliëntperspectief en veiligheid en kwaliteit.
  • Jaap Medema
    Jaap is nabestaande van een cliënt van Coöperatie Dichtbij.

De cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Heb jij een idee over hoe onze zorg beter kan? We zoeken nog nieuwe leden voor onze cliëntenraad.

Kuin, Josefien en Jaap van de cliëntenraad

Contact

Voor contact met de cliëntenraad kun je mailen naar clientenraad@dichtbij.coop of bellen naar het centrale kantoor van Coöperatie Dichtbij: 050 577 8886 (ons secretariaat zorgt ervoor dat je wordt teruggebeld door een lid van de CR).