Algemene Ledenvergadering

Bij Coöperatie Dichtbij is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. De ALV bestaat uit alle aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties. De ALV stemt over voorstellen die door de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht worden ingebracht, zoals het beleidsplan of de begroting. Op deze manier bepaalt de ALV de koers van de coöperatie.

De Algemene Ledenvergadering kent een voorzitter en secretaris. Zij organiseren de algemene ledenvergaderingen en vervullen de functie van vertegenwoordiger en woordvoerder. Zij polsen regelmatig wat er leeft onder de ruim 250 coöperatieleden, bieden een luisterend oor en zijn namens hun achterban present bij belangrijke vergaderingen, zoals met de Raad van Bestuur, Cliëntenraad of Raad van Toezicht.

  • Voorzitter ALV: Bert Goettsch
    Bert Goettsch is zelfstandig verpleegkundige en werkt in de palliatieve terminale zorgverlening.
  • Secretaris ALV: Bert Hinsenveld 
    Bert Hinsenveld is eigenaar van Zorg op Maat Noord, een zorgorganisatie die verpleging, verzorging en jeugdzorg biedt.

Contact

Voor contact met de algemene ledenvergadering is de voorzitter van de ALV bereikbaar via b.goettsch@dichtbij.coop of 06 45 45 25 37.