Bestuur

Bij Coöperatie Dichtbij is de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. De ALV bestaat uit alle zzp’ers en organisaties die aangesloten zijn bij de coöperatie. Om de ruim 250 coöperatieleden te vertegenwoordigen is er de Ledenvertegenwoordiging.
De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de coöperatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. Dan is er ook de Cliëntenraad. Vanuit een ervaringsperspectief volgen zij de coöperatie kritisch en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

ALV    Raad van Bestuur     Raad van Toezicht     Cliëntenraad

Bestuursverslag

De Raad van Bestuur schrijft ieder jaar het bestuursverslag (jaarverslag). Op deze manier verantwoordt de Raad van Bestuur wat de coöperatie in het verslagjaar heeft gedaan en hoe het maatschappelijke geld van waaruit de zorg en begeleiding gefinancierd is, is besteed. Ook vertelt het bestuursverslag wat de coöperatie bereikt heeft, hoe het kwaliteitsbeleid is vormgegeven en hoe Dichtbij naar de toekomst kijkt.

Jaarverslag 2019