Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Bij Coöperatie Dichtbij is de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. De ALV bestaat uit alle zzp’ers en zorgorganisaties die aangesloten zijn bij de coöperatie. Uit het midden van de ALV is een voorzitter en een secretaris gekozen.
De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de coöperatie en het centraal kantoor. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. Dan is er ook de Cliëntenraad. Vanuit een ervaringsperspectief volgen zij de coöperatie kritisch en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

ALV    Raad van Bestuur     Raad van Toezicht     Cliëntenraad