Over Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 70 zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij een diversiteit aan zorg en begeleiding. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.

Ons verhaal

Vijf gepassioneerde zorgverleners die vonden dat de palliatief terminale zorg beter en anders georganiseerd moest worden en zich samenvoegden in een coöperatie. Dat is in één zin de ontstaansgeschiedenis van Coöperatie Dichtbij. Aanvankelijk specialiseerde de coöperatie zich in palliatief terminale zorg en heette zij Thuiszorg Dichtbij, maar Thuiszorg Dichtbij veranderde in Coöperatie Dichtbij en anno 2020 bieden wij zorg en begeleiding in Noord- én Oost-Nederland vanuit de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugd en Forensische Zorg.

Lees meer over ons verhaal