Over Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en coöperatie. Bij ons zijn zzp’ers en zorgorganisaties aangesloten. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen in Noord- en Oost-Nederland. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg innovatiever en effectiever te maken.

Ons verhaal

Vijf gepassioneerde zorgverleners die vonden dat de palliatief terminale zorg beter en anders georganiseerd moest worden en zich samenvoegden in een coöperatie. Dat is in één zin de ontstaansgeschiedenis. Aanvankelijk specialiseerde de coöperatie zich in palliatief terminale zorg en heette zij Thuiszorg Dichtbij, maar Thuiszorg Dichtbij veranderde in Coöperatie Dichtbij. Anno 2022 bieden wij zorg en begeleiding in Noord- én Oost-Nederland vanuit de Zorgverzekeringwet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Forensische Zorg.

Lees meer over ons verhaal