Over Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 170 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 60 veelal kleinschalige zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij een diversiteit aan zorg en begeleiding. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.

Ons verhaal

Vijf gepassioneerde zorgverleners die vonden dat de palliatieve zorg beter en doelmatiger kon en zich samenvoegden in een coöperatie. Dat is in één zin de ontstaansgeschiedenis van Coöperatie Dichtbij. Aanvankelijk specialiseerde de coöperatie zich in palliatieve zorg en heette zij Thuiszorg Dichtbij, maar Thuiszorg Dichtbij veranderde in Coöperatie Dichtbij en anno 2019 bieden wij zorg en begeleiding in Noord- én Oost-Nederland binnen de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugd en Forensische Zorg.

Lees meer over ons verhaal