Werkwijze

Wanneer je via deze website een passende zorgverlener vindt en zorg of begeleiding aanvraagt, dan krijg je de zorg of begeleiding van de zorgverlener die je hebt uitgekozen, maar kom je (in de meeste gevallen) formeel in zorg bij Coöperatie Dichtbij. Dit betekent dat Coöperatie Dichtbij jouw officiële zorgaanbieder wordt. Dichtbij levert de zorg of begeleiding met de zorgverlener van jouw keuze. We leggen in het kort uit waarom en hoe dit werkt.

Organisatieleden

Bij Coöperatie Dichtbij zijn zorgorganisaties aangesloten. Dit noemen wij onze organisatieleden. De leden vind je terug in de ‘zorgzoeker’ op onze website. Alle leden samen onderhouden met elkaar een centraal kantoor, zodat zij zich kunnen focussen op datgene wat ze het liefste doen: goede zorg en begeleiding bieden. Het kantoor regelt bijvoorbeeld dat er budget beschikbaar is voor jouw benodigde zorg of begeleiding en dat de organisatie waar je de zorg of begeleiding van ontvangt hun geleverde zorg of begeleiding kan declareren.

In zorg bij Coöperatie Dichtbij

Omdat je de zorg of begeleiding op contract van Coöperatie Dichtbij ontvangt, kom je formeel in zorg bij Coöperatie Dichtbij. Om die reden teken je ook de zorgovereenkomst met Coöperatie Dichtbij. Na het ondertekenen zijn wij verantwoordelijk voor jouw zorg/begeleiding en zien wij toe op goede kwaliteit. De uitvoerende zorg of begeleiding ontvang je van de organisatie die je hebt uitgekozen. Zij zijn dan ook jouw contactpersoon, tenzij je ontevreden bent over de dienstverlening of aanbevelingen hebt voor de coöperatie.

Zorgbehoeftebepaling

Hoeveel zorg of ondersteuning je precies nodig hebt, wordt bepaald door een indicatiesteller. Wie die indicatiesteller is, verschilt per financieringsdomein. Bij de wijkverpleging (verpleging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet) bepaalt een wijkverpleegkundige wat precies je zorgbehoefte is. Bij ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (bijv. ambulante begeleiding, dagbesteding) of Jeugdwet (bijv. jeugdhulpverlening of begeleid wonen) is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. En bij zorg of ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg de indicatie (jouw zorgbehoefte).
Wanneer je zorg aanvraagt bij een zorgverlener van Coöperatie Dichtbij, dan begeleidt de zorgverlener jou naar een indicatie (als die nog niet aanwezig is).