Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen de zorg en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat je als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeft plaatsgevonden met de hulp- of zorgverleners, dan is er de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris neemt elk signaal van onvrede zorgvuldig in behandeling en ondersteunt je daar waar nodig.

Onpartijdige klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris ondersteunt de melder daar waar nodig, tot aan de klachtafhandeling. Daarbij is ze onpartijdig en dat komt vooral tot uiting door het toepassen van hoor en wederhoor. De klachtenfunctionaris heeft geen andere functie bij Coöperatie Dichtbij dan die van klachtenfunctionaris. Dit waarborgt haar onpartijdigheid.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via klacht@dichtbij.coop of 06 30 68 67 62.

Erkend klachtenreglement

Coöperatie Dichtbij heeft een landelijk erkend klachtenreglement dat overeenkomt zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wij zijn aangesloten bij geschillencommissie Zorg Algemeen.

Meer informatie

​Meer informatie over de klachtenregeling lees je in de documenten ‘Gang van zaken bij ontevredenheid’ en Klachtenregeling Coöperatie Dichtbij’ .

Gang van zaken bij ontevredenheid   Klachtenregeling Coöperatie Dichtbij