Klachtenregeling Zvw, Wlz en Wmo

Wanneer je als cliënt zorg of begeleiding ontvangt vanuit de Zvw, Wlz of Wmo en niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunnen jij of je naasten je wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris neemt elk signaal zorgvuldig in behandeling.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris ondersteunt je daar waar nodig, tot aan de klachtafhandeling. Daarbij is ze onpartijdig en dat komt vooral tot uiting door het toepassen van hoor en wederhoor. De klachtenfunctionaris heeft geen andere functie bij Coöperatie Dichtbij dan die van klachtenfunctionaris. Dit waarborgt haar onafhankelijkheid.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via klacht@dichtbij.coop of 06 30 68 67 62.

Erkend klachtenreglement

Ons klachtenreglement is landelijk erkend en komt overeen zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Coöperatie Dichtbij is aangesloten bij geschillencommissie Zorg Algemeen.

Meer informatie

​Meer informatie over de klachtenregeling Zvw, Wlz en Wmo lees je in de documenten ‘Gang van zaken bij ontevredenheid’ en Klachtenregeling Coöperatie Dichtbij’ .

Gang van zaken bij ontevredenheid   Klachtenregeling Coöperatie Dichtbij