Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen de zorg en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat je als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeft plaatsgevonden met de hulp- of zorgverleners, dan hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat je altijd ergens terecht kunt waar je gehoord wordt en waar je onvrede of klacht objectief behandeld wordt.

Coöperatie Dichtbij heeft twee klachtenregelingen. Een voor cliënten die zorg of begeleiding ontvangen vanuit de Jeugdwet en een voor cliënten die zorg of begeleiding ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning.

Klachtenregeling Jeugd     Klachtenregeling Zvw, Wlz, Wmo