Cliëntondersteuning

Wanneer je zorg of begeleiding nodig hebt, dan heb je in de meeste gevallen recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij wijzen je graag op deze mogelijkheid, want ondersteuning bij het aanvragen of regelen van zorg kan soms erg fijn zijn.

NB. Een cliënt die onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang valt, heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. Coöperatie Dichtbij levert echter geen onvrijwillige zorg en begeleiding. Wij hebben dus geen cliënten in zorg die onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang vallen. 

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

Mensen die 24 uur per dag toezicht en/of nabijheid van zorg nodig hebben zijn toelaatbaar tot de Wlz (Wet langdurige Zorg). Deze zorg wordt vergoed door het zorgkantoor van de regio waar de cliënt woont. Het zorgkantoor is verplicht de cliënt een onafhankelijke cliëntondersteuner aan te bieden die je kan helpen bij de mogelijkheden tot de aanvraag en inzet van de zorg. Je hebt recht op cliëntondersteuning als je een indicatie hebt van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor zorg uit de Wlz.

Meer informatie over cliëntondersteuning Wlz bij:

Cliëntondersteuning Wmo

Voor begeleiding, hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning – bij huishoudelijke verzorging als men geen Wlz-indicatie heeft – kan men terecht bij de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Deze wordt uitgevoerd door de gemeente. Mensen kunnen daar zelf of met behulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner een aanvraag indienen. Je gemeente is verplicht om je een onafhankelijke cliëntondersteuner aan te bieden die je kan ondersteunen bij de aanvraag.

Meer informatie

Cliëntondersteuning Jeugdwet

De zorg aan kinderen wordt meestal uit de Jeugdwet vergoed. Dit betreft dan de begeleiding en een deel van de persoonlijke verzorging voor alle kinderen tot 18 jaar. Als ouder/voogd heb je recht op cliëntondersteuning vanuit de Jeugdwet. Je kunt daarbij zelf de cliëntondersteuner kiezen. De gemeente waar je woont, moet helpen bij het vinden van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Meer informatie