Cliëntervaringen

Ieder jaar vragen wij een onafhankelijke partij om cliënten te vragen naar hun ervaringen met Coöperatie Dichtbij. Deze cliëntervaringsonderzoeken zijn belangrijke input voor verbeterplannen en beleidsplannen.

Ervaringsonderzoek 2020

In 2020 hebben wij een coöperatiebreed cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren. Cliënten uit de domeinen Zvw, Wlz, Jeugd en Wmo zijn gevraagd om deel te nemen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de PREM (Patiënt Reported Experience Measure), aangevuld met een aantal eigen vragen. De PREM bestaat uit een korte vragenlijst van negen vragen.     

Het onderzoek is uitgevoerd door Qualizorg in opdracht van Coöperatie Dichtbij. De resultaten zijn geanalyseerd en geïntegreerd in het Beleidsplan 2021. Cliënten krijgen een schriftelijke terugkoppeling welke acties Coöperatie Dichtbij op basis van de resultaten neemt om haar dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de wensen van de cliënten.

Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8,4. Binnen de afzonderlijke domeinen zijn er verschillende gemiddelde aanbevelingscijfers: de Wlz scoort een gemiddeld aanbevelingscijfer van een 9,4, Zvw een 8,5, Jeugd een 8,0 en Wmo een 8,5. 

Rapportage PREM 2020 Cooperatie Dichtbij bekijken

Ervaringsonderzoek 2019 Zvw/Wlz

In 2019 hebben wij een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten die verzorging en verpleging hebben ontvangen vanuit de Zvw/Wlz. Het gaat om een PREM (Patiënt Reported Experience Measure). Dit is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die in 2019 wijkverpleging uitvoeren. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau de Bok in opdracht van Coöperatie Dichtbij. De resultaten zijn geanalyseerd en geïntegreerd in de totstandkoming van het Beleidsplan 2020. 

Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8.8. In onderstaand spinnenweb is te zien hoe Dichtbij scoort op de negen vragen van de PREM.

Rapportage ervaringsonderzoek 2019 bekijken

Ervaringsonderzoek 2018

In opdracht van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau De Bok een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 2018. In samenspraak met alle leden van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau De Bok een beknopte vragenlijst ontwikkeld en zijn cliënten uit de domeinen Jeugdwet, Wmo, Zvw én Wlz gevraagd hun mening over onze dienstverlening te geven. De resultaten zijn geanalyseerd en geïntegreerd in de totstandkoming van het Beleidsplan 2019. Cliënten kregen een schriftelijke terugkoppeling welke acties Coöperatie Dichtbij op basis van de resultaten heeft genomen om haar dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de wensen van de cliënten.
Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8.6, het gemiddelde cijfer voor ons als organisatie is een 8.4.

Uitkomsten ervaringsonderzoek bekijken

Ervaringsonderzoek 2017 (palliatieve terminale zorg)

In opdracht van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau de Bok in 2017 de ervaringen onderzocht van cliënten die palliatieve terminale zorg thuis hebben ontvangen. Aan het onderzoek hebben nabestaanden van cliënten meegewerkt. Omdat er geen landelijk meetinstrument geldt voor de palliatieve zorg, is er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een vragenlijst die ontwikkeld is door Coöperatie Dichtbij en Bureau de Bok. De ontwikkelde vragenlijst is gebaseerd op de ‘CQ-index Palliatieve Zorg (Nabestaanden) (2012)’.
De totale palliatieve zorg werd door nabestaanden beoordeeld met een gemiddelde van een 8.6.

Uitkomsten ervaringsonderzoek bekijken

Ervaringsonderzoek 2016 (zorg thuis) 

In opdracht van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau de Bok in 2016 de ervaringen onderzocht van cliënten die zorg thuis (hebben) ontvangen. Het gaat dan om persoonlijke verzorging en verpleging. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-index ‘Ervaringen met de zorg thuis’ (versie 4.1).
Het onderzoek is afgenomen onder alle organisaties die destijds aangesloten waren bij Coöperatie Dichtbij en persoonlijke verzorging en verpleging thuis boden. Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8.5, het gemiddelde cijfer voor ons als organisatie is een 8.4 en het gemiddelde cijfer voor de zorgverleners is een 8.6.

Uitkomsten ervaringsonderzoek bekijken

Archief

Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2016

Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2015

Ervaringsonderzoek Zorg Thuis 2014

Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2014