Cliëntervaringen

Ieder jaar vragen wij een onafhankelijke partij om cliënten te vragen naar hun ervaringen met Coöperatie Dichtbij. Deze cliëntervaringsonderzoeken zijn belangrijke input voor verbeterplannen en beleidsplannen.

Ervaringsonderzoek 2023

In 2023 hebben wij een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren door ZorgfocuZ onder cliënten. Dit gaat om cliënten die zorg of begeleiding ontvingen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Met dit onderzoek voldoen wij ook aan de jaarlijkse verplichting om een onderzoek uit te voeren onder de wijkverpleging en kindzorg, de zogenoemde PREM-meting (Patiënt Reported Experience Measure). 

De gemiddelde totaalscore voor Coöperatie Dichtbij is uitgekomen op een 8.0.

Rapportage ervaringsonderzoek 2023 bekijken

Ervaringsonderzoek 2022 

In 2022 hebben wij een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten die verzorging en verpleging hebben ontvangen vanuit de Zvw/Wlz. Het gaat om een PREM-meting (Patiënt Reported Experience Measure). Dit is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die wijkverpleging leveren. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Nedap Healthcare in opdracht van Coöperatie Dichtbij. De gemiddelde totaalscore voor Coöperatie Dichtbij is uitgekomen op een 7.9. 

Rapportage ervaringsonderzoek 2022 bekijken

Ervaringsonderzoek 2021

In 2021 hebben wij een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten die verzorging en verpleging hebben ontvangen vanuit de Zvw/Wlz. Het gaat om een PREM-meting (Patiënt Reported Experience Measure). Dit is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die wijkverpleging uitvoeren. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Nedap Healthcare in opdracht van Coöperatie Dichtbij. De gemiddelde totaalscore voor Coöperatie Dichtbij is uitgekomen op een 8.9. Veel waarderingen zijn terug te vinden op Zorgkaart Nederland. 

Rapportage ervaringsonderzoek 2021 bekijken

Ervaringsonderzoek 2020

In 2020 hebben wij een coöperatiebreed cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren. Cliënten uit de domeinen Zvw, Wlz, Jeugd en Wmo zijn gevraagd om deel te nemen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de PREM (Patiënt Reported Experience Measure), aangevuld met een aantal eigen vragen. De PREM bestaat uit een korte vragenlijst van negen vragen.     

Het onderzoek is uitgevoerd door Qualizorg in opdracht van Coöperatie Dichtbij. De resultaten zijn geanalyseerd en geïntegreerd in het Beleidsplan 2021. Cliënten krijgen een schriftelijke terugkoppeling welke acties Coöperatie Dichtbij op basis van de resultaten neemt om haar dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de wensen van de cliënten.

Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8,4. Binnen de afzonderlijke domeinen zijn er verschillende gemiddelde aanbevelingscijfers: de Wlz scoort een gemiddeld aanbevelingscijfer van een 9,4, Zvw een 8,5, Jeugd een 8,0 en Wmo een 8,5. 

Rapportage ervaringsonderzoek 2020 bekijken

Ervaringsonderzoek 2019 Zvw/Wlz

In 2019 hebben wij een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten die verzorging en verpleging hebben ontvangen vanuit de Zvw/Wlz. Het gaat om een PREM (Patiënt Reported Experience Measure). Dit is een verplichte meting voor alle zorgorganisaties die in 2019 wijkverpleging uitvoeren. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau de Bok in opdracht van Coöperatie Dichtbij. De resultaten zijn geanalyseerd en geïntegreerd in de totstandkoming van het Beleidsplan 2020. 

Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8.8. 

Rapportage ervaringsonderzoek 2019 bekijken

Ervaringsonderzoek 2018

In opdracht van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau De Bok een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 2018. In samenspraak met alle leden van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau De Bok een beknopte vragenlijst ontwikkeld en zijn cliënten uit de domeinen Jeugdwet, Wmo, Zvw én Wlz gevraagd hun mening over onze dienstverlening te geven. De resultaten zijn geanalyseerd en geïntegreerd in de totstandkoming van het Beleidsplan 2019. Cliënten kregen een schriftelijke terugkoppeling welke acties Coöperatie Dichtbij op basis van de resultaten heeft genomen om haar dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de wensen van de cliënten.
Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8.6, het gemiddelde cijfer voor ons als organisatie is een 8.4.

Rapportage ervaringsonderzoek 2018 bekijken

Archief

Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2017

Ervaringsonderzoek Zorg Thuis 2016

Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2016

Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2015

Ervaringsonderzoek Zorg Thuis 2014

Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2014