Onze zorg

Wij vinden dat iedereen, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis moet kunnen blijven wonen, leven en sterven. Daarom bieden wij verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie. Dit doen wij in contact én met aandacht en deskundigheid.

Onze dienstverlening

Coöperatie Dichtbij biedt met haar coöperatieleden een diversiteit aan zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wij zijn werkzaam in bijna alle domeinen binnen de gezondheidszorg (Jeugd, Wmo, Wlz, Zvw, Forensische Zorg). Onze dienstverlening varieert van individuele begeleiding aan jongeren met gedragsproblemen tot aan palliatief terminale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Via onderstaande links vind je een korte uitleg van onze diensten. We maken daarbij onderscheid tussen verzorging en verpleging en begeleiding en ondersteuning.

Verzorging & verpleging Begeleiding & ondersteuning