Jacqueline Tijhaar

Coördinator netwerken palliatieve zorg Groningen

Dit is Jacqueline. Zij ‘leeft’ palliatieve zorg sinds 2003. Al haar ervaring en kennis zet ze in om de zorg voor mensen die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn, beter te maken. Dat doet ze met de vele bevlogen en betrokken zorgverleners in de provincie Groningen. Momenteel ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden op het verbeteren van vroegtijdig spreken over de laatste levensfase. Meer daarover vind je op deze nieuwe website: www.voorbereidinglaatstelevensafse.nl/groningen

Als Jacqueline vrij is maakt ze lange wandelingen met haar hond Bente, leest ze graag thrillers en geniet ze van gezamenlijke etentjes met haar man Henri en haar vrienden.

Wil je iets weten dat raakt aan de palliatieve zorg, vraag het haar gerust via j.tijhaar@dichtbij.coop.

Jacqueline Tijhaar
Jacqueline Tijhaar