Jaarverslagen

Jaarverslag coöepratiebreed 

Ieder jaar legt de raad van bestuur een jaarverslag ter goedkeuring voor aan onze coöperatieleden. In het jaarverslag verantwoordt het bestuur wat de coöperatie in het verslagjaar heeft gedaan en hoe het maatschappelijke geld van waaruit de zorg en begeleiding gefinancierd is, is besteed. Je leest over prestaties, hoogte- en dieptepunten, visies, cijfers en verhalen.

Jaarverslag 2023 


Archief jaarverslagen 

Lees het Jaarverslag 2022

Kwaliteitsjaarverslag forensische zorg

Vanuit de coöperatie bieden verschillende leden ambulante begeleiding aan volwassenen met een forensisch verleden. Onze inspanningen en kwaliteitsborging zijn vastgelegd in een kwaliteitsjaarverslag.

Kwaliteitsjaarverslag forensische zorg 2022