Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Palliatieve zorg wordt gegeven in de palliatieve fase en terminale zorg in de terminale fase. Het is lastig te bepalen wanneer de palliatieve fase begint. In de praktijk stellen zorgverleners zichzelf vaak een vraag om het begin te markeren. Die vraag luidt: zou het mij verbazen als mijn cliënt binnen een jaar komt te overlijden? Als het antwoord ‘nee’ is, wordt de cliënt gezien als palliatief. De palliatieve fase gaat vaak over in de terminale fase, de laatste fase van iemands leven. We spreken van de terminale fase wanneer de levensverwachting van iemand drie maanden of minder is. In de terminale fase is er vaak intensievere zorg nodig dan in de palliatieve fase, omdat de situatie van de cliënt meer en meer verslechtert.
Er zijn ook overeenkomsten tussen palliatieve en terminale zorg. Voor beide geldt dat een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven het doel is, waarbij zorgverleners streven naar een comfortabel ziek- en sterfbed. Ook is er zowel bij palliatieve zorgverlening als bij terminale zorgverlening bewust meer aandacht voor psychische, sociale en spirituele problemen of vraagstukken.