Woon-zorgvoorziening (tijdelijk)

In een tijdelijke woon-zorgvoorziening kunnen zorgvragers verblijven op een speciaal ingerichte locatie. In een tijdelijke woon-zorgvoorziening wordt overbruggingszorg, herstelzorg, respijtzorg of palliatief terminale zorg geboden.

Ga terug

s